Stressmanagement & Mindful Coaching

Copyright © All rights reserved

Let the beat

go on

Coaching & Begeleiding

van mensen met een hartziekte

Stressmanagement

foto door Frank Beuken

Of het nu gaat om een hartinfarct, een bypass, hartklepoperatie of een (aangeboren) hartafwijking, alle mensen die geconfronteerd worden met een hartziekte ondervinden een gevoel van angst en onzekerheid. Want dat hart daarbinnen, daar heb je zelf geen controle op… of toch wel? Tot op bepaalde hoogte kun je jezelf weerbaarder maken waardoor je beter bestand bent tegen de stress die het ziek zijn met zich meebrengt. Door de draagkracht van jezelf te vergroten kun je de draaglast beter verdragen.

 

In mijn creatieve stressmanagement training geef ik je inzicht in de fysieke gevolgen van stress; hoe je hoofd, lichaam én hart(ritme) hierop reageert, en hoe je zelf op de rem kunt trappen. Ik baseer mijn trainingen op cognitieve therapie. De Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck is de grondlegger van deze therapie waarbij de gedachten, herinneringen en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen centraal staan. Bij hartpatiënten is vaak sprake van ‘life events’ zoals reanimaties, operaties en soms het letterlijk de dood in de ogen hebben gekeken.

De cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ons negatieve gevoelens bezorgen maar dat het de gekleurde bril is waardoor we dingen zien. Als hartpatiënt kun je teveel in angst, verdriet en/of kwaadheid blijven hangen. Met mijn creatieve stressmanagement training geef ik je een objectievere kijk op de eigen waarnemingen waardoor de negatieve gevoelens afnemen.

Op een creatieve manier leren omgaan met je ziekte en beperkingen zodat je de stress die je als patiënt ervaart niet alleen voelt maar ook als zodanig herkent, erkent en een plek kunt geven.

 

De trainingen bied ik zowel in groepsverband als individueel op maat aan.

Mindful Coaching

Mindful coachen is werken vanuit stilte en aandacht, waardoor er inzicht ontstaat.

Het grote verschil tussen mindful coachen en reguliere coaching is dat je bereidt bent om ‘niet-te-weten’. De trainingen zijn gebaseerd op de principes van mindfulness waarbij je aanwezig bent in het moment en vooroordelen kunt loslaten zodat je openstaat voor de situatie en omstandigheden die zich in het hier en nu ontvouwen.

 

Mindful zijn maakt het mogelijk om stil te zijn, werkelijk het verhaal van de ander te horen door diep te luisteren, vooral naar jezelf. Middels mindful coaching durf je de automatische piloot los te laten, minder in oude oplossingen te denken en creëer je andere gedachtepaden. Het is steeds weer die balans zoeken tussen actief doen en het laten gebeuren; op een actieve en intelligente manier ontspannen in het moment zijn terwijl je in het proces zit ergens naar toe.

 

Als mindful coach werk ik met een aantal oefeningen waarbij het lichaam, je adem en geest ontspant. Belangrijk is dat je niets probeert te bewijzen of een probleem wilt oplossen, maar dat je objectief leert te kijken naar jezelf, zonder de gebruikelijke ballast van je vooroordelen en vastomlijnde overtuigingen.